1

Jerzy Antosiewicz
Merkator

jerzy.antosiewicz@merkator.pl
2 Teresa Arendt
Zarz±d Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  
3 Renata Birska
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Lublinie
rbb@hipokrates.am.lublin.pl
4 Jadwiga Brandys
Biblioteka - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
bib_cmkp@cmkp.edu.pl
5 Dagmara Budek
Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie
bgpam@pam.szczecin.pl
6 Barbara Bugalska
Biblioteka Instytutu Medycyny Do¶wiadczalnej
i Klinicznej PAN w Warszawie
library@cmdik.pan.pl
7 Maria Burzyńska-Felińska
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
czas@bg.univ.gda.pl
8 Ewa Busse-Turczyńska
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Lublinie
bus@hipokrates.am.lublin.pl
9 Janusz Czaja
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
jczaja@amg.gda.pl
10 Krystyna Czujkowska
Biblioteka Naukowa Instytutu Centrum Onkologii
w Warszawie
biblioteka@coi.waw.pl
11 Małgorzata D±browska
Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
biblo@asp.gda.pl
12 Danuta D±browska-Charytoniuk
Biblioteka Główna Akademii Medycznej
w Białymstoku
dan@amb.edu.pl
13 Józefa de Laval
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
14 Piotr M. Dobosz
Blackhorse Scientific Publishers Ltd.
dobosz@blackhorse.pl
15 Stella Fronczak
Biblioteka Instututu GruĽlicy i Chorób Płuc
w Warszawie
s.fronczak@igichp.edu.pl
16 Iwona Fryzowska-Chrobot
Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie
grom-zw@gbl.waw.pl
17 Anna Glińska
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie
oin@cmkp.edu.pl
18 Jacek Głębocki
Splendor Systemy Informacyjne, Poznań
splendor@splendor.net.pl
19 Danuta Gołębiewska
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku
oin@awf.gda.pl
20 Małgorzata Gorczewska
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
biblwyp@amg.gda.pl
21 Teresa Górecka
EBSCO Information Services
tgorecka@ebsco.com
22 Sławomir Grabarczyk
Merkator
23 Anna Grygorowicz
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
bibldyr@amg.gda.pl
24 Maryla Grzonka Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku mgrzonka@amg.gda.pl
25 Bożena Hakuć
Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej
bhakuc@pg.gda.pl
26 Aleksandra Hallmann-Mikołajczak
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
miedzybibl@amg.gda.pl
27 Bolesław Howorka
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Poznaniu
howorka@mail.usoms.poznan.pl
28 Anna Hus
Biblioteka Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
library@galen.imw.lublin.pl
29 Olga Issajewicz
Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej
oissa@pg.gda.pl
30 Roman Kaliszan
Akademia Medyczna w Gdańsku
romankal@farmacja.amg.gda.pl
31 Erik Jan van Kleef
OVID Technologies GmbH
evankleef@ovid.com
32 Marek Kłębowski
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa
marek.klebowski@pzwl.pl
33 Zbigniew Kmieć Akademia Medyczna
w Gdańsku
zkmiec@amg.gda.pl
34 Hanna Kortas
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
hkortas@farmacja.amg.gda.pl
35 Marek Koryczan
Merkator
markor@key.net.pl
36 Anna Kot
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Warszawie
akot@bibl.amwaw.edu.pl
37 Teresa Kozak
International Publishing Service Sp. z o.o.
books@ips.com.pl
38 Elżbieta Kraszewska
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
biblinf@amg.gda.pl
39 Irena Krause
Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Gdyni
krause@am.gdynia.pl
40 Joanna Kukawska
Akme Archive Sp. z o.o.
akmearchive@neostrada.pl
41 Jarosław Kukawski
Akme Archive Sp. z o.o.
akmearchive@neostrada.pl
42 Maria Kulińska
Biblioteka Główna Akademii Medycznej we Wrocławiu
kulka@bg.am.wroc.pl
43 Ludmiła Kunicka
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
lmich@amg.gda.pl
44 Teresa Kurdziel
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
terkur@amg.gda.pl
45 Mirosława Kurpeta
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Warszawie
mkurpeta@bibl.amwaw.edu.pl
46 Barbara Lampka-Jaworska
Biblioteka Naukowa Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
biblioteka@czd.waw.pl
47 Jolanta Lasocka
Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie
jlasocka@gbl.waw.pl
48 Agnieszka Madej
Biblioteka Naukowa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie
magnieszka@il.waw.pl
49 Janina Majewska
Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Gdańsku
50 Wiesław Makarewicz
Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku
rektor@amg.gda.pl
51 Kamila Mamorska
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
bibliografia@amg.gda.pl
52 Lukas Mayerhoff
Elsevier B. V., Amsterdam, Holandia
53 Anna Michalska
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Gdańsku
micha@amuz.gda.pl
54 Ewa Michałowska
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
biblgromad@amg.gda.pl
55 Mirosława Modrzewska
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
biblbazy@amg.gda.pl
56 Mariola Nicewicz
Polfa Tarchomin SA
57 Barbara NiedĽwiedzka
Zakład Informacji Naukowej Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
mxniedzw@cyf-kr.edu.pl
58 Krzysztof Nierzwicki
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Bydgoszczy
dyrektor.biblio@amb.bydgoszcz.pl
59 Ewa Nowak
Biblioteka Główna ¦l±skiej Akademii Medycznej Katowice
Ewa.Nowak@slam.katowice.pl
60 Ewa Nurkiewicz
Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie
ewanurk@sci.pam.szczecin.pl
61 Krystyna Nyga
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Poznaniu
gromadz@am.poznan.pl
62 Barbara Pachała
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa
barbara.pachala@pzwl.pl
63 Witold Parwicz
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
biblinf@amg.gda.pl
64 Maria Pelczar
Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
pelczar@panda.bg.univ.gda.pl
65 Wanda Pętlicka
Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
petla@panda.bg.univ.gda.pl
66 Grzegorz Pietruszewski
Splendor Systemy Informacyjne, Poznań
splendor@splendor.net.pl
67 Hanna Piętek
Polfa Tarchomin SA
68 Aniela Piotrowicz
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Poznaniu
ap@am.poznan.pl
69 Anna Prończuk
Biblioteka Naukowa Instytutu Reumatologii
w Warszawie
bibl_reuma@box.ids.pl
70 Wojciech Przybylski
ABE Marketing
71 Jolanta Przyłuska
Biblioteka Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
przyjol@imp.lodz.pl
72 Małgorzata Purzyńska
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa
73 Jadwiga Ratkowska
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku
jagoda@awf.gda.pl
74 Krystyna Regulska
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa
75 Elżbieta Ry¶
Biblioteka Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
mxerys@cyf-kr.edu.pl
76 Jadwiga Sadlak - Nowicka
Akademia Medyczna w Gdańsku
parodont@amg.gda.pl
77 Janusz Sajkowski
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
biblczaso@amg.gda.pl
78 Urszula Sawicka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
bib@bg.univ.gda.pl
79 Renata Seweryniak
Biblioteka - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
bib_cmkp@cmkp.edu.pl
80 Wojciech Sidor
ABE Marketing
wojciech.sidor@abe.com.pl
81 Renata Sławińska
Biblioteka Główna Akademii Medycznej we Wrocławiu
dyrektor@bg.am.wroc.pl
82 Sylwester Staniszewski
3M Poland Sp. z o.o.
sstaniszewski@mmm.com
83 Anna Strumiłło
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
astrum@bg.am.lodz.pl
84 Ewa Strychalska
Polfa Tarchomin SA
85 Alicja Strzelecka
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Poznaniu
astrzel@am.poznan.pl
86 Zofia Sybilska
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
bibliot@ipin.edu.pl
87 Beata Symbor
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
pbwbiblioteka@pbw.gda.pl
88 Piotr Szarwas
SEMPORT - serials management portal
piotr.szarwas@semport.net
89 Mirosława ¦ledzińska
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku
mira@awf.gda.pl
90 Grzegorz M. ¦więćkowski
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
grzech@esculap.pl
91 Danuta ¦wirk
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku
dana@awf.gda.pl
92 Aneta ¦witaj
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
biblinf@amg.gda.pl
93 Roger Tritton
ProQuest Londyn, Wielka Brytania
94 Teresa Trzcianowska-Grzywacz
Biblioteka Główna Akademii Medycznej we Wrocławiu
scherzo@bg.am.wroc.pl
95 Anna Uryga
Biblioteka Medyczna Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
sekretariat@bm.cm-uj.krakow.pl
96 Anna Walczak
Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
walczak@panda.bg.univ.gda.pl
97 Halina Wilczyńska
Biblioteka Naukowa Instytutu Kardiologii w Warszawie
hwilk@ikard.waw.pl
98 Elżbieta Wolanin
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Lublinie
kuba@hipokrates.am.lublin.pl
99 Danuta Wolska
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie
oin@cmkp.edu.pl
100 Barbara Wójcik
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Warszawie 
bwojcik@bibl.amwaw.edu.pl
101 Ryszard Żmuda
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ryzmud@bg.am.lodz.pl